Vad man kan göra med vårt API

Närbild av IP ATA:n

Närbild av IP ATA:n

Närbild av IP ATA:n

Från vänster i bild:
Koppling till telefon-linjen
Ström
Nätverks-koppling

Detta kanske är intressant?

Bookmark the permalink.