Förenade Bolag

Förenade Bolag, som publicerar sveriges mest omfattande Varningslista och löpande rapporterar om vilseledande försäljning, bekräftade blufföretag och bedrägerier relaterade till företagsverksamhet är partner till Vemringde.se. Förenade Bolags varningar och rapporter baseras på underlag och information från det egna nätverket; ett nätverk som består av mindre och större företag, kommuner samt ideella organisationer. Mycket av materialet som publiceras får stor genomslagskraft och varningarna når oftast ut före andra varnande verksamheter.

Förenade Bolags LoggaI det dagliga arbetet bistår Förenade Bolag företag som drabbats av bedrägerier eller oönskade fakturor (s.k bluffakturor) med juridisk rådgivning, men fungerar också förebyggande genom den kostnadsfria digitala  Varningslistan och iPhone-appen Bluffkoll. Delarna i nätverket spelar stor roll preventivt och retroaktivt.

Idag är det allt viktigare att sprida fri och hjälpande information, både genom uppgifter om företag och tillvägagångssätt men också hur de värsta fällorna kan undvikas rent praktiskt. Vemringde.se har länge spelat en stor roll i rapporteringen av bedräglig eller oseriös telefonförsäljning genom rapporter skapade av användarna själva, men tidigare enbart inriktat på särskilda telefonnummer och händelser. Med utbytet verksamheterna emellan suddas gränserna ut och informationsspridningen blir större.

Information på Varningslistan

På inlägg från Förenade Bolags Varningslista syns kommentarer hämtade från Vemringde.se. Listan väljer de två senast kopplade kommentarerna genom telefonnummer eller företagsnamn.

Gå till Förenade Bolags Varningslista för att se funktionen.
Koppling vemringde - förenade bolag

Kontakta Förenade Bolag.