Asterisk

Asterisk är ett Open Source IP-telefonisystem. Till Asterisk finns färdiga lösningar för att stoppa telefonförsäljare.

 • N_H

  Svartlistan i Asterisk hanterar bara nummer ett och ett, men följande lilla regel kan man använda i extensions:
  [my-blacklist]
  exten => s,1,SET(myCidStr=${CALLERID(number)})
  exten => s,n(myLoop1),GotoIf($[${LEN(${myCidStr})} s,n,GotoIf(${DB_EXISTS(blacklist/${myCidStr})}?myBlacklisted1)
  exten => s,n,SET(myCidStr=${myCidStr:0:-1})
  exten => s,n,Goto(myLoop1)
  exten => s,n(myExitLoop),Return()
  exten => s,n(myBlacklisted1),Answer
  exten => s,n,Wait(1)
  exten => s,n,Zapateller()
  exten => s,n,Playback(ss-noservice)
  exten => s,n,Hangup

  Man kallar på det med följande regel:
  exten => s,n,Gosub(my-blacklist,s,1())

  Då kommer man att kunna spärra alla nummer som t.ex. börjar på 0999. Minst 4 siffror måste anges.