Ett stort steg…

Den 1 september lanserade vi vemringde.se version 2.0. Då introducerades bl.a. enklare startsida, snyggare design och enklare användargränssnitt, medlemsinloggning och så kallade trådade kommentarer. Idag släpper vi den kanske största nyheten av alla.

Syftet med vemringde.se är att identifiera ägare och diskutera nummer som ringer oönskade samtal till konsumenter och företag. I det längre perspektivet handlar det om att öka transparensen i telemarketingbranschen och ge både kunder och företag en bättre förståelse för varandras situationer. En konstruktiv diskussion är därför avgörande för att göra det möjligt.

Fram tills nu har vemringde.se mest varit ett forum för konsumenter och företag att beskriva sina upplevelser av missade och tysta samtal, sin frustration över säljare som vägrar ta ett nej  och samtal där man känner sig lurad. En envägskommunikation utan att uppringande företag har haft möjlighet att varken svara på kritik eller frågor och än mindre rätta till uppenbara misstag som man gjort.

Idag tar vemringde.se ett stort steg framåt när det gäller att hjälpa konsumenter få svar på sina frågor och telemarketingbolag att återkoppla till den diskussion som förs på vemringde.se. Vi lanserar officiella konton för företag vars telefonnummer diskuteras på vemringde.se!

Med ett officiellt konto på vemringde.se kan företag svara på frågor och kritik från konsumenter. Och du som besökare kan vara säker på att informationen är tillförlitlig. För de företag som deltar i diskussionen innebär ett officiellt konto flera fördelar:

  • Informationen om vem som ringer från ert nummer är alltid korrekt, såväl på webbplatsen som på APIet.
  • Möjlighet att svara på frågor och bemöta kritik, samt att ge er syn på uppkomna incidenter
  • Få en enklare uppsikt över vad som sägs om er på vemringde.se, på så sätt hjälpa oss att ingripa om ni skulle bli utsatta för ogrundad smutskastning.

Eftersom ni får en tvåvägskommunikation med konsumenter är det enkelt att rätta till enskilda misstag som annars skulle skadat företagets rykte.

Det första företaget med ett officiellt konto är GfK Sverige AB. GfK Sverige AB är ett av Sveriges största marknadsundersökningsföretag och genomför intervjuer via telefon, personliga möten och vanlig post. GfK Sverige AB arbetar inte med någon som helst försäljning, hela verksamheten går ut på att göra marknadsundersökningar.

Jacob Månsson är projektledare på GfK Sverige AB och det är han som svarar på kommentarerna på vemringde.se, främst på deras telefonnummer 046350800.

GfK håller kontinuerlig kontakt med våra kunder och respondenter. Sajten www.vemringde.se är ett av de nya forum vi självklart vill finnas på för att hålla en dialog med framtida respondenter. För oss är det är viktigt att det förs en tvåvägskommunikation där man direkt kan få kontakt med oss vid frågor, klagomål eller förbättringsförslag.

Fördelen med vårt konto på www.vemringde.se är att vi direkt får ett flaggat mejl då någon lagt in en kommentar, fråga eller förbättringsförslag till oss. På så sätt kan vi direkt möta respondenten och informera om vår verksamhet. www.vemringde.se är ett utmärkt forum för oss i vår strategi att finnas tillgängliga för allmänheten.

GfK Sverige AB deltar under en period som beta-testare av de officiella kontona vilket innebär att vissa delar kan komma att förändras, i dagsläget presenteras adress- och kontaktinformation om företagen men det finns ingen möjlighet att ge en kort presentation. Detta är en något som kommer att införas inom kort.

Diskuteras ert telefonnummer på vemringde.se? Vill ni delta i diskussionen, få nöjdare kunder och samtidigt arbeta för att förbättra branchens skamfilade rykte? Skicka då en intresseanmälan till info@vemringde.se med vilket eller vilka telefonnummer ni använder och en kort beskrivning av företag. Det går också bra att ringa mig, 070 261 86 70. Något pris för denna tjänst är ännu inte fastställt, de företag som anmäler intresse kommer naturligtvis att få prisförslag innan något konto upprättas.

Detta kanske är intressant?

Om Carl-Fredrik Herö (visa alla inlägg)

Carl-Fredrik Herö arbetar till vardags på Elvenite AB i Karlstad som Web Architect. Där hjälper han företag att bli mer effektiva genom bättre interna samarbetsverktyg, intranät och wikis.
This entry was posted in Nyheter, Telemarketing and tagged . Bookmark the permalink.