Telia blockerar utländska spamsamtal

Telia meddelar att man kommer aktivera ett system som känner av och stoppar utländska spamsamtal som exempelvis från Nigeria.

Samtalens syfte är att du skall ringa tillbaka till telefonnumret som ringt och därmed betala en dyr samtalstaxa. Telias ”robot” som känner av samtalen i Telias nät kommer inte vara heltäckande, eftersom bedragarna byter både nummer och länder frekvent. Däremot kommer det bli mycket stor skillnad jämfört med tidigare.

Posted in Nyheter | 1 Comment

Ringer Sverigedemokraterna dig?

I Helsingborgs Dagblad kan läser vi om samtal från en falsk representant från ”Sverigedemokraterna”. Men vem är det egentligen som har ringt? Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Skriftligt krav sedan 1 september

Sedan 1 september 2018 är det förbjudet att sälja till privatpersoner över telefon med något annat än skriftliga avtal.
Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Snart skriftligt krav över telefon

Snart blir det lagkrav på att använda skriftliga avtal över telefon för konsumenter, meddelar regeringen.

Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Nix-registret – kan du undantagen?

Konsumentverket har sagt upp den rådande branschöverkommelsen med spärregistret NIX-Telefon, oftast kallat Nixregistret. Det är för otydligt och har många kryphål. Känner du till de vanligaste fällorna?

Continue reading

Posted in Nyheter | 10 Comments

Inget skriftligt krav än så länge

Före valet var de flesta riksdagspartier positiva till kravet på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. Förslaget gillades av alla partier utom Sverigedemokraterna, som var emot, och Moderaterna och Centerpartiet, som svarade ”tveksamt/vet ej”. Men efter att utredningsförslaget presenterades har säljbranschen bearbetat politikerna, och i dag har flera partier förflyttat sina positioner.

– Förslaget kan leda till att många mindre avtal aldrig ingås. Risken är att den seriösa delen av branschen kommer att försvinna eller åtminstone minska kraftigt, säger Moderaternas talesperson Ewa Thalén Finné.

Läs mer hos SVT

Posted in I media | Leave a comment

ID-skydd kan vara vilseledande marknadsföring

Har du skaffat ett ID-skydd? Du kan ha blivit lurad.

Konsumentverket har granskat de större aktörerna som säljer ID-skydd till privatpersoner och hittat oegentligheter kring både marknadsföringen och själva försäljningen. Vilseledande, anser man, och inleder snart en granskning av flera av aktörerna. Continue reading

Posted in I media | Leave a comment

Försäljning av telefonabonnemang

Se upp för oseriös försäljning av telefonabonnemang.
Det finns en mängd olika telefonbolag som arbetar främst genom telefonförsäljning åt de stora operatörerna, men verksamheternas arbete är kantat av problem.
- Artikel från forenadebolag.se

Continue reading

Posted in Annat | 1 Comment

Hårdare regler mot telefonförsäljning

Utredningen Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning säger att man vill höja kraven för telefonförsäljning och bland annat kräva skriftliga delar via exempelvis SMS eller e-mail. Observera att förslaget rör konsumentsamtal och inte företag.


Från Regeringen.se:
”Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning överlämnade den 17 juni 2015 sitt betänkande ” Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att överväga om konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning behöver stärkas och att vid behov föreslå åtgärder. I uppdraget har även ingått att bedöma om småföretagare behöver ett särskilt skydd.  Utredningen föreslår bland annat att ett skriftlighetskrav införs vid telefonförsäljning till konsumenter. Förslaget syftar till att stärka konsumenters ställning på marknaden genom att skapa en ökad trygghet för konsumenter när avtal ska ingås per telefon och ökad klarhet när det gäller avtalens innehåll.”
Läs mer om förslaget här 

Posted in Annat | 1 Comment

KeyCode i storm av klagomål

KeyCode / Spärrlinjens telefonförsäljning rapporteras göra många konsumenter rädda. Men är de ensamma om försäljningsmetoden? Continue reading

Posted in Annat | Leave a comment